سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شهرستان نهاوند 
امام جمعه (اوایل انقلاب) 
 
 
فرهنگی ، مذهبی، اجرائی 
تدریس 
مدرسهٔ عالی شهید مطهری 
مدرس 
 
 
اخلاق و دروس مختلف  
تدریس 
حوزهٔ علمیهٔ دماوند 
مدرس 
 
 
اخلاق و دروس حوزوی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اخلاق و دروس حوزوی